Monday, 25 April 2016

آقای ترودو: زمان برای اراده سیاسی دولت لیبرال در جهت پایان دادن به به تبعیض علیه جامعه ایرانی کانادایی و باز گشایی کسنولگری در تهران و اتاوا

ائتلاف ایرانی کانادایی صلح 


   ائتلاف ایرانی کانادایی برای صلح

 24 اوریل 2016- 6 اردی بهشت 95


آقای ترودو: شش ماه زمان برای اراده سیاسی دولت لیبرال در جهت پایان دادن به به تبعیض علیه جامعه ایرانی کانادایی   بازگشایی کنسوالگری در تهران و اتاوا


شما در طول انتخابات قول ارتباط روابط  با ایران و از بازگشایی خدمات کنسولی درتهران و اتاوا رادادید ،  دلیلی که اکثریت 

جامعه ایرانی کانادایی در انتخابا ت 19 اکتبر 2015 از شما و کاندیداهای لیبرال منجمله  علی احساسی و مجیدجوهری حما
کردند.
 عدم اراده سیاسی شما برای تحقق قول انتخاباتی اکتبر 2016 ، جای سوال برای ما ایجاد می کند وقتی که وزیر امورخارجه شما قرارداد 15 میلیارد دلاری فروش تجهیزات نظامی به عربستان سعودی را علیرغم مخالفت های فراوان امضا می کند پس 
چگونه از بازگشایی دفتری که در تهران خدمات کنسولی ایجاد کند ، ناتوان  است؟.

بهانه وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران  با توجه به اینکه  نقض حقوق بشردر کشورهای خاورمیانه کارنامه خوبی ندارند ،  بهانه ای برای تحریم هایی بود  که به  جامعه ایرانی در کانادا اسیب رسانده است .  عدم بازگشای دفتر خدمات کنسولی برای شهروندان ایرانی و کانادایی در تهران و اتاوا با حضور بالغ بر 300 هزار ایرانی تبار در کانادا یک   تبعیض اشکار است .
   چرا باید ایرانیها هزاران کیلومتر رنج و هزینه  سفر  به انکارا و واشنگتن برای خدمات کنسولی را تحمل کنند .؟

  چرابعداز گذشت 6 ماه از به قدرت رسیدن  آقای  ترودو و دولت لیبرال ایشان همچنان  چرخ بر پایه دوران محافظه کاران  برای ، ایرانیها ی کانادا  می چرخد و انها از حقوق بشری خود  مانند بقیه شهروندان کانادایی  و داشتن کسنولگری  محروم هستند . .
و زیر دولت محافظه کار جیسون کنی  در هنگام بستن بخش ویزای سفارت کانادا د رتهران  در سال 2013   ابتد امسایل مالی را دلیل بستن خواندند . ولی در هما ن سال  برای بازگشایی سفارت کانادا در قطر که تنها 7200 کانادایی دارد اقدام کردند . 
بازگشایی رسمی   سفارت  کانادا در قطر 2014 انجام می شود . .

 ادامه تبعیض ها یی که توسط دولت محافظه کار هارپر علیه جامعه ایرانی کانادایی  اجرایی شده است همچنان  توسط نمایندگانی نظیر تونی کلمنت( واساگا بیج )  ، رزا امبروز( رهبر موقت حزب )  و پیتر کنت ( تورن هیل ) در مجلس  کانادا ادامه دارد. بی عملی دولت لیبرال اقای ترود و و دو نماینده ایرانی تبار مجید جوهری و علی احساسی ، که اکثریت پارلمانی را در دست دارد در اراده سیاسی دولت لیبرال  جای سوال بسیار برای جامعه ایرانی کانادای ایجاد کرده است .

چه .تفاوتی بین محافظه کاران و لیبرال ها برای جامعه ایرانی در کانادا است .؟ 
به تبعیض غیر قانونی و برخلاف قوانین مدنی و حقوق بشری کاناداعلیه جامعه ایرانی کانادایی  هر چه سریعتر پایان دهید.
http://cicfp.blogspot.ca/
cicforpeace@gmail.comائتلاف ایرانی کانادایی برای صلح


،

Time for the political will to end discrimination against Iranian Canadian community- Open up Consulate office in Tehran and Ottawa

Iranian Canadian Coalition for peace -ICCP


 April 25- 2016

Time for the political will  to end discrimination against Iranian Canadian community


Dear Prime Minister Trudeau:

As you are aware the Canadian Iranian Community supported your candidacy for prime minister as well as Maijid Jowhari’s and Ali Ehsassi’s positions in Parliament.   It has been six months since you assumed your role as Prime Minister, and the Canadian Iranian Community now demands that you adhere to the promises you made during your election campaign. 

Specifically, during your campaign you promised to normalize the relationship with Iran..  As you are aware the closure of the consulates has created a great burden for Canadian Iranians who reside in Canada, as well as Iranians who would like to visit their relatives or immigrate to Canada.

These policies are discriminatory in nature as they single out Iran when failing to apply to Saudia Arabia and other Middle Eastern Countries which have a notorious track record for violating human rights.

At this time the Canadian Iranian Community sees no difference between the prior conservative government and the liberal government as there has been no shift in your policies towards the Iranian Community, in spite of it providing you with full and sincere support during your election campaign.  We hope that we are wrong, and that you honor your promises by addressing the concerns of the Canadian Iranian Community immediately.  Not only do these concerns impact Canadian Iranians, but your policies go against the liberal values of Canada as a whole.

Yours truly,


Canadian Iranian Coalition for Peace 
http://cicfp.blogspot.ca/

cicforpeace@gmail.com

Monday, 19 October 2015

PRESS RELEASE by 3 Iranian Canadian NGOs on Election OCT 19 -2015 and two Iranian Decent MPs

PRESS RELEASE by 3 Iranian Canadian NGOs on Election  OCT 19 -2015

 We ,undersigned, as Iranian Canadian NGOs would like to take the opportunity to welcome  338 MPs  whom are elected on Oct 19-2015 .
  we also like to express our views  on elected  Canadian-Iranian MPs Mr. Majid Jowhari Liberal ( Richmond Hill ) and Mr. Ali Ehssasi ( Liberal -Willowdale )

   The informal and estimated population of Iranian community in Canada is about 300,000 coast to coast, from Prince Edward Island to British Colombia where province of Ontario including GTA by itself holds 150,000 of Iranian population. 

 we are very much pleased to have two Iranian Decent MPs for the 1st time in Canadian history, Having said that, We will support two MPs Mr Majid Jowhari ( Richmond Hill-Liberal ) and Mr.Ali Ehssasi ( Willowdale-Liberal ), as long as they do support the Iranian community rights and interests and work with them ,  we certainly like not to experience the similar issues that we are having with Liberal MP Mr. Reza Moridi, whom has turned his back on Iranian community by pushing for more Conservative sanctions against Iranians which deeply has hurt our community interests  .

  We urge Leader of political parties of Canada , and main stream Media to RESPECT IRANIAN COMMUNITY MULTIPLE VOICE AND WALK OF LIFE .

BAYAN - CENTRE FOR DIALOGUE
BayanDialogue@gmail.com
                


 CANADIAN- IRANIAN COALITION FOR PEACE
 cicforpeace@gmail.com

 FARVARDIN CULTURAL CENTRE   

info@farvardin.ca      

Sunday, 27 September 2015

children right to read
Canadian Iranian coalition for peace
ائتلاف کانادایی ایرانی برای صلح

child prison in Israel

Canadian Iranian coalition for peace
ائتلاف کانادایی ایرانی برای صلح

give a peace a chance in Middle East

Canadian Iranian coalition for peace
ائتلاف کانادایی ایرانی برای صلح

Open Letter To Canadians: Time To Re-Establish Canada As A Global Citizen For Peace

Open Letter To Canadians: Time To Re-Establish Canada As A Global Citizen For Peace

Posted on September 26, 2015 | Paul Maillet | 

Author's Note:

P5+1 plus Iran Comprehensive Nuclear Program Agreement
(This letter is Authorized by Paul Maillet)
Dear Canadians,
We, the undersigned Canadians, and others of the global community, would like to commend the P5+1 (U.S., China, Russia, France and the United Kingdom) and Germany (+1) and Iran for their work in advancing peace in the region through their 2015 Iran comprehensive agreement regarding Iran’s Nuclear Program.
We believe that this agreement demonstrates an extraordinary choice of peace over growing calls for military intervention or conflict.  We believe this accomplishment needs to be celebrated widely, and that all involved feel they are worthy to be called peacemakers regarding this issue.  We believe that they have demonstrated a long overdue commitment to peace a first response to yet another cause for conflict in the Mideast, and the very serious problem of nuclear weapons in the region.  They are worthy of the gratitude of the global community.  They have set an example of diplomacy over armed confrontation that is sorely needed in the Mideast.
Although a first step, we believe that the P5+1 and Iran have all contributed, and agreed, and are united in the desire for successful outcomes and accountability regarding this agreement.  Ownership of this agreement must now belong to the world to ensure compliance, and to build on this agreement for the advancement of peace in this region.
The opportunity for such an advancement of peace in the world, and for the unity of the global community, is a rare occurrence.  The lives that depend on the success of this agreement are beyond calculation.  We must take all the care and do all that we can to nurture this opportunity.
  1. We call on the Government and Canadians to endorse and fully support the implementation of the comprehensive Nuclear program Control Agreement of the P5+1 plus Iran.  
  2. We call on the Government of Canada to re-establish diplomatic relations and consulates with Iran and engage in constructive and peaceful diplomacy with a view to impartial and non-violent peacemaking in the Middle East. Civilized people talk.
  3. We call on the Canadian Government and Canadians to take this achievement as an opportunity for dialogue and awareness among Canadians; to awaken our consciousness about who we are, and what we need to do to regain our voice and leadership role for peace in the global community.
  4. We call on Canadians to vote for candidates who support this P5+1 plus Iran Nuclear Program Control Agreement and support a change in Canada’s current approach to international peace and stability to one of leadership for the non violent and peaceful resolution of conflict.  We call on Canadians to ask your candidates and MPs for their positions on this, and vote for peace.
In the cause of peace;
  • Paul Maillet 
Colonel Retired (Canadian Department of National Defence);
Principal.  Paul Maillet Center for Ethics
Accredited Peace Professional (Civilian Peace Services Canada)
  • Akbar Manoussi
Professor of Business and Management, Carleton University, Ottawa
Director, Canadian International Council.
Executive Director Ottawa-Vanier. Liberal Party of Canada,
  • Dr Qais Ghanem
Clinical Professor of Medicine, U of O, (retired)
Order of Ottawa Medal 2014
Martin Luther King Award 2014
ENDORSEMENTS:
Canadian Peace initiative. (CPI)   Campaign to establish a department of peace in Canada, towards advancing peace, conflict resolution and non-violence in Canada and the world.
Saeid Mirzaei Yengejeh, PhD, Part-time Professor Law Faculty, University of Ottawa.
Sylvia Laale.  Certified OD Specialist.  Life Transformation Facilitator.  Proud supporter of all peace initiatives over war.
Kay Rogers.  “I am a Canadian citizen who believes that P5+1 is a significant agreement. International agreements such as this, albeit never perfect in the eyes of any one of the signatories, offer stability and hope rather than uncertainty, and far too often economic instability, resultant social unrest, and bloodshed.”
Mira Kucar.  Canadian Citizen.  “The subject is important for world peace and for Canada, as the country has the opportunity to get back on track.”
Bruce Rosove, Canadian Citizen.
Donna Dillman.  "A concerned grandmother"
Yves Morneau,   Peace Professional Civilian Peace Service Canada.  Formally Chair of the Board of the Canadian Institute for Conflict Resolution As someone who has spent his whole life working in international development in various African Countries, who believe strongly in diplomacy and peaceful means for resolving conflicts , I strongly support the petition of my friend, Paul Maillet. I fully support the idea that Canada must change its attitude (currently) in favour of war and adopt a moral approach to the resolution of conflicts which is closer to our past Canadian values of justice, fairness and equity. As a Canadian citizen, I have been shocked every time my government has decided to get involved in war either in Afghanistan, Libya or now against IS.  We shall consider using the money we spend on the bombs we have dropped and are still dropping today, instead on training, supporting real peace makers who could intervene in conflict areas. It may not please the war lobby, but for the sake of getting a better and more secure future for our children, this is the only viable solution.

If you wish to have your name or organization on the endorsement list, please provide your name or your organization, and a few words about who you are, and email topmaillet@magma.ca
Please also consider writing a letter of own as part of this letter writing campaign:http://unpublishedottawa.com/campaign/16918/re-establishing-canada-globa...